Quỹ Học Bổng Nghị Lực

Nếu thấy các bài viết và các tài liệu hữu ích, bạn có thể ủng hộ “Quỹ Học Bổng Nghị Lực” , đây là Quỹ học bổng cá nhân do Tui đăng ký nickname với ngân hàng Vietcombank, quỹ này được phát cho Sinh viên nghèo hiếu học hoặc Sinh viên tốt nghiệp thủ khoa đầu ra của Khoa Hệ Thống Thông Tin, Trường Đại Học Kinh Tế-Luật, Đại Học Quốc Gia TP.HCM:

-Số tài khoản: QUYHOCBONGNGHILUC
-Ngân hàng Vietcombank
-Chủ tài khoản: Trần Duy Thanh
Tuy số tiền ít ỏi, nhưng hi vọng sẽ giúp đỡ được chút ít cho Sinh viên. Hàng năm Tui có nhờ các bạn bè hỗ trợ thêm.

Cám ơn các bạn!

Leave a Reply