Học qua LiveStream

Nhiều học viên mong muốn được học Live Stream nên Thầy mở các lớp học lập trình qua Live Stream thời gian sẽ sắp xếp thuận tiện theo từng trường hợp cụ thể.
(Lưu ý vì số lượng đăng ký nhiều nên sẽ ưu tiên cho những bạn nào đăng ký trước, các bạn nào đăng ký sau sẽ bị dời lịch lại).

Đăng ký học Lập trình qua Live Stream tại đây: duythanhcse@gmail.com

Được tặng 1 số Khóa học Online qua Video để bổ trợ cho việc học Live Stream:
https://unica.vn/?aff=11929
***Sau khi đăng ký, Học viên sẽ nhận 1 email xác nhận học và đóng học phí để bắt đầu học LiveStream

Nội dung Các môn học Live Stream:

Minh họa LiveStream bằng Zoom:

Thầy Thanh

Leave a Reply

Your email address will not be published.