Thông báo xuất bản giáo trình Kỹ thuật lập trình nâng cao

Dear All

Nhằm giúp các tín đồ có thêm bí kíp luyện nội công tâm pháp, Thầy và Đồng Nghiệp đã biên soạn và xuất bản cuốn giáo trình Kỹ Thuật Lập Trình Nâng Cao, hi vọng mọi người có thể học và ứng dụng được trong quá trình triển khai dự án:

Nội dung giáo trình gồm (hơn 400 trang):

  • Công Nghệ WPF (Windows Presentation Foundation)
  • Xử lý mảng & tập hợp
  • Xử lý chuỗi
  • Lập trình hướng đối tượng
  • Xử lý File
  • Xây dựng thư viện DLL
  • Đóng gói phần mềm
  • Giáo trình Cung cấp đầy đủ source code của các ví dụ khi độc giả  đăng ký mua sách In.

Link đăng ký mua các cuốn giáo trình tại đây: shorturl.at/cuC26

Link đăng ký học lập trình qua Live Stream tại đây: Đăng ký ở đây

📕Khóa học online qua Video tại đây: https://unica.vn/?aff=11929

📕Nội dung Sách Kỹ thuật lập trình cơ bản:
http://communityuni.com/books/Ky-Thuat-Lap-Trinh-Co-Ban.pdf


📕Nội dung Sách Kỹ thuật lập trình nâng cao:
http://communityuni.com/books/Ky-Thuat-Lap-Trinh-Nang-Cao.pdf

📕Nội dung Sách Android cơ bản:
http://communityuni.com/books/Mobile-Co-Ban.pdf

📕Nội dung Sách Android nâng cao:
http://communityuni.com/books/Mobile-Nang-Cao.pdf

Thầy Thanh

4 thoughts on “Thông báo xuất bản giáo trình Kỹ thuật lập trình nâng cao”

Leave a Reply