Thông báo mở các lớp học Lập trình bằng Live Stream

Nhiều học viên mong muốn được học Live Stream nên Thầy mở các lớp học lập trình qua Live Stream vào buổi tối như sau:
Thời gian học: 18h->20h; 20h->22h các tối 2-4-6 hoặc tối 3-5-7
(Lưu ý vì số lượng đăng ký nhiều nên sẽ ưu tiên cho những bạn nào đăng ký trước, các bạn nào đăng ký sau sẽ bị dời lịch lại).

Đăng ký học Lập trình qua Live Stream tại đây: 0987773061 (duythanhcse@gmail.com)

Được tặng 1 số Khóa học Online qua Video để bổ trợ cho việc học Live Stream:
https://unica.vn/?aff=11929
***Sau khi đăng ký, Học viên sẽ nhận 1 email xác nhận học và đóng học phí để bắt đầu học LiveStream

Nội dung Các môn học Live Stream:

Minh họa LiveStream bằng Zoom:

Thầy Thanh

One thought on “Thông báo mở các lớp học Lập trình bằng Live Stream”

Leave a Reply