Bài 20-Các công cụ dùng để lập trình NodeJS

Ta đã cài đặt NodeJS thành công rồi, vấn đề là ta lập trình NodeJS như thế nào?

Có rất nhiều tool hỗ trợ lập trình NodeJS, bạn thích lựa chọn Tool nào cũng được

Vì Tui ghiền Bill Gate nên Tui sẽ chọn Visual Studio (thời điểm Tui hướng dẫn là dùng Visual Studio mới nhất, phiên bản Visual Studio 2017), các bạn có thể chọn 1 trong 16 loại dưới đây để lập trình NodeJS chẳng hạn như PM2.

Bài học này sẽ có 3 phần

Phần 1- Giới thiệu 16 công cụ lập trình với NodeJS

Phần 2- Cách cấu hình để lập trình NodeJS trong Visual Studio 2017

Phần 3- Tạo Project NodeJS HelloWorld trong Visual Studio

Chi tiết phần 1 (giới thiệu 16 công cụ lập trình NodeJS):

#1 Visual Studio

#2Mocha.js (https://mochajs.org/)

#3Chai (http://www.chaijs.com/)

#4)Sinon.JS (http://sinonjs.org/)

#5Express.js(http://expressjs.com/)

#6 WebStrom IDE (https://www.jetbrains.com/webstorm/)

#7 Passport.js  (http://www.passportjs.org/)

#8Socket.io (https://socket.io/)

#9Webpack(https://webpack.github.io/)

#10BlueBird.js (http://bluebirdjs.com)

#11 PM2 (http://pm2.keymetrics.io/)

#12 Electrode.io(http://www.electrode.io/)

#13 Meteor.js (https://www.meteor.com/)

#14 Vue.js (https://vuejs.org/)

#15MEAN.JS (http://meanjs.org/)

#16 Babel (https://babeljs.io/)

Phần 2- Cách cấu hình để lập trình NodeJS trong Visual Studio 2017

Ta sẽ dùng chính Visual Studio để lập trình NodeJS(dĩ nhiên có rất nhiều công cụ khác để lập trình, nhưng để tiện lợi gom về một mối ta sẽ dùng Visual).
Trong quá trình cài Visual ta checked vào NodeJS Development:

Phần 3- Tạo Project NodeJS HelloWorld trong Visual Studio

Cài đặt thành công lúc new Project ta thấy trong nhóm Javascript có Node.Js, ta chọn Blank Node.js Web application (Vì các dự án bên mình dùng private Web service):

Đặt tên Project là HelloWorld, chọn nơi lưu trữ rồi bấm OK: File Server.js sẽ mặc định được tạo ra và xuất hiện dòng chữ Hello World:


[code language=”javascript”]

‘use strict’;
var http = require(‘http’);
var port = process.env.PORT || 1337;

http.createServer(function (req, res) {
res.writeHead(200, { ‘Content-Type’: ‘text/plain’ });
res.end(‘Hello World\n’);
}).listen(port);

[/code]
Để thiết lập file nào chạy trước, ta bấm chuột phải vào file JS đó rồi chọn Set as Node.js Startup File:

Nhấn F5 để chạy phần mềm, kết quả:

Như vậy các bạn đã có cái nhìn tổng quan về việc lựa chọn Công cụ lập trình NodeJS, đặc biệt biết cách cấu hình Visual Studio 2017 để lập trình NodeJS thông qua ví dụ HelloWorld như thế nào. Bài Sau Tui sẽ hướng dẫn các bạn cách thức cấu hình WebServer IISNode để chạy NodeJS HelloWorld như thế nào. Các bạn chú ý theo dõi nhé.

Source code HelloWorld các bạn tải tại đây.

Các khóa học online khác, bạn có thể tham khảo tại đây: https://unica.vn/?aff=11929

Chúc các bạn thành công!