Bài 4-Cách xuất dữ liệu ra màn hình Kotlin

[polldaddy poll=9764234]

Như vậy ở bài 3 chúng ta đã biết tạo một Project Kotlin như thế nào rồi, trong bài này chúng ta sẽ học cách thức xuất dữ liệu ra màn hình Kotlin.

Trong Kotlin để xuất dữ liệu ra màn hình ta dùng 2 hàm chính đó là print() và println() . Hai hàm này thuộc thư viện kotlin.io

hàm println() dùng để xuất dữ liệu trên các dòng khác nhau, ví dụ:

[code language=”java”]

println(“Obama”)
println(“Putin”)
println(“Kim Jong Un”)

[/code]

Kết quả:

Hàm print() để xuất dữ liệu trên cùng một dòng, ví dụ:

[code language=”java”]

print(“Obama”)
print(“Putin”)
print(“Kim Jong Un”)

[/code]

kết quả:

Ngoài ra Kotlin cũng cung cấp một số ký tự đặc biệt để ta điều hướng cách thức hiển thị dữ liệu, chẳng hạn như:

  • \n để Xuống dòng
  • \t để thụt đầu dòng
  • \” để trích dẫn

Ví dụ ta xuất bài thơ sau:

[code language=”java”]
println(“Quanh năm buôn bán ở mom sông”)
println(“Nuôi đủ năm con với một chồng”)
println(“\tlặn lội thân cờ khi quãng vắng”)
println(“\teo sèo mặt nước buổi đò đồng”)
println(“Một duyên hai nợ âu đành phận”)
println(“Năm nắng mười mưa há chẳng công”)
println(“\tCha mẹ thói đời \”ăn ở bạc\””)
println(“\tCó chồng hờ hững cũng như không”)
[/code]

kết quả:

Như vậy Tui đã hướng dẫn xong cách thức xuất dữ liệu ra màn hình, các bạn thử lại 2 hàm print() và println() này nhé. Chúc các bạn thành công.

Source code tải ở đây: http://www.mediafire.com/file/wcjeoait1ubpl9a/XuatDuLieu.rar

Hẹn gặp các bạn ở các bài tiếp theo

Trần Duy Thanh (http://ssoftinc.com/)

Leave a Reply