Công ty ITS thông báo tuyển dụng lập trình viên

Công ty ITS  thông báo tuyển dụng lập trình viên.

Nơi làm việc:  Lữ Gia, Quận 11 , TP.HCM

Dưới đây là yêu cầu cụ thể cho từng vị trí tuyển dụng, các em đọc mô tả chi tiết, nếu có nhu cầu  thì gửi CV:

  1. Fresher / Junior Frontend Developer ( 300 USD – 600 USD )
– BS in Computer Science, Engineering or related subject, from a top tier schools
– Have knowledge about Java Web Programming, HTML 5, CSS 3
– Must have knowledge with OOP, Design Pattern,  MVC/MVP
– the curiosity to learn and use new technologies and platforms
– Strong analytical and communication skills
– A positive disposition and good attitude under pressure
     2. Fresher / Junior Backend Developer ( 300 USD – 1000 USD )
– At least 6 month of experience in Backend Development
– Experience with Java Web Application (HTML 5, CSS 3, JavaScript, AJAX, jQuery, JSON, Bootstrap)
– Experience with MySQL, MongoDB
– Have experience with Nodejs, Angularjs, Reactjs
– familiarity with RESTful APIs, OOP MVC, Design Pattern
– Have knowledge about Linux, Network
      3. Fresher/Junior System Admin ( 300 USD – 500 USD )
– Tham gia xây dựng và phát triển hạ tầng mạng hệ thống trong công ty.
– Hỗ trợ người dùng cuối.
– Giám sát hệ thống và xử lý sự cố
– Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng/quản lý dự án/BTGĐ.
– Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành CNTT hoặc các chuyên ngành có liên quan.
– Có kiến thức tốt về hệ điều hành Linux (CentOS), công nghệ ảo hóa (Vmware ESXi 5.5, Citrix…)
– Có khả năng cấu hình và triển khai các dịch vụ mạng trên Linux (DHCP, Proxy, Reverse, Ngix…)
– Có khả năng kết hợp triển khai công nghệ ảo hóa (Vmware ESXi) và hạ tầng mạng (Router, Firewall…)
– Có khả năng lập kế hoạch, thực thi, báo cáo các tác vụ định kỳ như: Backup, Monitoring, Patching…
– Sẵn sàng làm việc ngoài giờ hành chính (T7, CN) khi có yêu cầu.

HÌNH THỨC NỘP HỒ SƠ:

  • Hồ sơ xin việc bằng Tiếng Việt/ hoặc Tiếng Anh
  • Bảng Điểm
  • Bằng tốt nghiệp (Cao đẳng trở lên)
  • Gửi các file mềm và giấy tờ liên quan vào email: duythanhcse@gmail.com (Trần Duy Thanh).

Trân trọng,

Trần Duy Thanh

Leave a Reply

Your email address will not be published.