Tìm người viết app android help SOS

Tui có người bạn đang cần tìm người viết app android help SOS, giá ~2000USD làm trong 1.5 tháng.  Bạn nào có nhu cầu thì email tới duythanhcse@gmail.com để trao đổi sơ qua kỹ thuật. Đây là nội dung nguyên văn của người bạn muốn tìm người viết ứng dụng SOS:

nội dung : là ứng dụng khi người cài đặt gặp nguy hiểm kêu help , app
sẽ tự chụp ảnh thông báo vị trí , gi âm lại những gì người kêu cứu (
sau khi người dùng kêu cứu vẫn gi âm vừa là bằng chứng để cảnh sát có
thể hổ trợ vừa là động lực giúp người bạn đc tin nhắn xác định xem ng
kêu cứu gặp nguy hiểm đến mức nào ,) để gửi tin nhắn hình ảnh âm thanh
tới các số điện thoại set up sẵn khi cài đặt ứng dụng . tin nhắn ở đây
là tin nhắn được gửi qua 3g hoặc wifi tin nhắn đa phương tiện . , nếu
không có 3g hoặc wifi thì sẽ gửi tin dạng sms . đương nhiên là quá
trình cài đặt để chuyển từ mặt định là tin nhắn đa phương tiện sang
tin nhắn sms khi không có 3g hoặc wifi là khá phức tạp . sau khi gửi
tin về vị trí , gi âm nội dung những gì xảy ra khi người dùng app kêu
cứu . sẽ có 1 cuộc gọi tới số được cài đặt sẵn, đây là cuộc gọi đến có
đổ chuông được gắn định dạng sos , và là cuộc gọi nhỡ.

thiết lập 1 từ help trên toàn thế giới mặc định để app chạy khi người
dùng kêu từ help . nhưng ko bit khi dùng app kêu help có ảnh hưởng tới
phần mêm ok google ko . vì 2 phần mềm này khá giông nhau đều theo tác
vụ âm thanh để chạy .
– ngôn ngữ tiếng anh và tiếng việt ,

– hướng mở rộng . sang cả đồng hồ thông minh hay các thiết bị đeo tay
cảnh báo sức khỏe chạy hệ điều hành android  có thể thông báo khi
người dùng 2 thiết bị trên gặp nguy hiểm . nếu người dùng có thể chấp
nhận 1 chút thiếu an toàn app luôn chạy khi máy khởi động kể cả chưa
mở nut home app sẽ luôn gi âm  ví dụ nói help app sẽ chạy gửi thông
báo cứu  . nói cứu khi chưa mở nút home thì máy cũng thực hiện tác vụ
thông báo cứu tới các số điện thoại mặc định.

– quá trình phập cho người dùng app tự cài đặt số điện thoại, tự xác
nhận tên quốc gia, ví dụ số của việt nam là + 084 , trung quốc là +088
, để xác nhận có số điện thoại đc set up thì có tin nhắn gửi đến số
cần sét up xác nhận .cho người dùng tự cài đặt app sẽ bật khi mở nút
hôm 1 phut hay 2 phút 3 phút app sẽ tự tất cho người dùng trọn khi
thời gian app sử dụng bật nut home. hoặc khi mà có thể xác định đc âm
ng dùng qua tiếng kêu khi ng dùng chưa mơ nút home. thì có thể cho ng
dùng trọn gửi việc để app hoạt động khi nút home chưa mở hay để app
hoặt động khi nut home mở ra. e muốn các tài nguyên khi làm app ko vi phạm điều kiện của google, để đưa ứng dụng lên chợ của google  không bị khóa .và app luôn chạy đc trong điều kiện không có kết nối internet .

 

Leave a Reply