Thông báo học thực hành Java 2 – lớp CDTH10ALT

Thông báo dành cho sinh viên lớp CDTH10ALT:

Tất cả các sinh viên thuộc nhóm 1 & nhóm 2 đi học thực hành Java 2 bắt đầu từ ngày 30/09/2012

Tiết học: Từ tiết 1 –> tiết 6

Học tại phòng H4.1 (học phòng này đến cuối kỳ)

Thầy Thanh.

Leave a Reply