CDTH11 TH – Thông báo học bù 14-06-2012

Lớp CDTH11 TH nghỉ học ngày thứ 4 ( 13-06-2012) , học bù ngày thứ 5 (14-06-2012) Tiết 1-5

Yêu cầu sinh viên đi học đầy đủ, đúng giờ. Phòng học tạm là K4.04 nhưng lên đó sẽ kiếm phòng có máy chiếu.

8 Cao Đẳng Tin Học 11 Thanh Hoá
(Lý thuyết: 30 tiết)
Chuyên đề phát triển phần mềm Năm 1 -> 5 K4.04 Từ:14-06-2012
Đến:14-06-2012

Leave a Reply

Your email address will not be published.