Thông báo dành cho các lớp NCTH3 – CDTH11 – Chuyên đề PTPM

Vì lý do thi tốt nghiệp vào tháng 7 nên hạn chót nộp đề tài và Lab sẽ sớm hơn như ban đầu

Hạn chót nộp là ngày 23/06/2012

Lớp CDTH11 không thi tốt nghiệp nhưng hạn chót nộp cũng cùng ngày với các lớp nghề

Thầy Thanh.

Leave a Reply