Thông báo học bù CDPTPM – CDTH11K-NCTH3K

Thông báo dành cho lớp CDTH11K và NCTH3K ở Biên Hòa

Chiều thứ 7 tuần này ngày 12/05/2012 các em sẽ học bù môn Chuyên Đề Phát Triển Phần Mềm từ tiết 7==>tiết 11

Phòng học K1.4

Thầy Thanh.

Leave a Reply