Danh sách sinh viên lớp CDTH11K+ NCTH3K

Thông báo dành cho lớp CĐTH11K + NCTH3K

Những sinh viên đặt tên email không đúng phải tạo lại email theo họ và tên của mình (email bị tô màu đỏ)

Em nào mà còn để email đại loại như là Chết vì yêu @yahoo.com thì Thầy sẽ cho 0 điểm để trở thành Chết vì đặt email tầm bậy.

lazyboy sẽ = 0 điểm để trở thành Rớt vì lười biếng

Các em nhanh chóng đăng ký tài khoản Assembla để nộp bài cho Thầy.


STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

GHI CHÚ

CDTH11K

1

09015542

Từ Công Hiếu

01649523135

chetviyeu135@yahoo.com Đổi lại email theo tên

2

09015812

Ngô Quốc Hùng

01649524729

quochung.ngo_fit@yahoo.com.vn

3

09014282

Mai Công Chính

01638022489

mai_congchinh@yahoo.com

4

09016142

Nguyễn Thùy Nga

01649524743

strongle_2009@yahoo.com Đổi lại email theo tên

5

09017592

Nguyễn Kiều Vân

0933390408

snowangel_1174@yahoo.com Đổi lại email theo tên

6

09018512

Nguyễn Thị Trà nestea203@gmail.com Đổi lại email theo tên

7

09016542

Phạm Duy Quang

01285626802

ttth776@gmail.com Đổi lại email theo tên

8

09013432

Trần Minh Khánh

01682122349

paultranminhkhanh@gmail.com

9

09016832

Nguyễn Viết Cường

01647361737

vietcuongcdth11k@gmail.com

10

09017172

Vũ Văn Thức

01649524754

lazyboy030691@gmail.com Đổi lại email theo tên
NCTH3K

11

09019032

Ngô Thị Ngọc Dung

01265250240

bonghongthuytinh_vn91@yahoo.com Đổi lại email theo tên

12

09007172

Phạm Bá Quốc Tài

01649524834

quoctai.pham@gmail.com

13

09016362

Hoàng Minh Nguyện

0987982472

hoangminhnguyen298@gmail.com

14

09002572

Thạch Lê Minh Toàn

0933080901

thachleminhtoan@yahoo.com

15

09018432

Đinh Xuân Mạnh

01666805883

xuanmanh.dinh@gmail.com

16

09008902

Lê Minh Triết

0933302737

triet_leminh1@yahoo.com

17

09002122

Phạm Trường Thông

01215740455

thong_phamtruong@yahoo.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.