Điểm thi lại cuối kỳ Java 1

Điểm thi lại Java 1 Lớp NCTH4B:

http://www.mediafire.com/?8uip06odgxli8ji

Điểm thi lại Java 1 Lớp NCTH4D:

http://www.mediafire.com/?hyy36zm4bx9nywu

Điểm thi lại Java 1 Lớp CDTH12A:

http://www.mediafire.com/?2nlq3xh96bl6byt

Chú ý:

Tất cả các sinh viên Nộp lab report Java 1 theo mẫu, hạn chót là 18h ngày 26/03/2012 (gia hạn). Sau hạn nộp bài này, mọi lý do về trễ hẹn đều không giải quyết. các sinh viên lưu ý.

Thông báo nộp Labreport đã đưa lên blog lâu rồi.

Làm Lab theo đúng những gì các em đã hiểu trong quá trình học tập, nếu mà LƯỜI BIẾNG cố tình sao chép lab của bạn thì điểm lab sẽ là 0 điểm cho những bài Lab giống nhau. Trong quá trình giảng dạy, Thầy đủ biết em nào hiểu bài tới đâu.

Thầy Thanh.

Leave a Reply

Your email address will not be published.