Điểm thi cuối kỳ Java 1 lớp NCTH4D

Điểm thi cuối kỳ Java 1- lớp NCTH4D:

http://www.mediafire.com/?ug4i7293rgeax25

Những em nào chưa vượt qua lần 1, sẽ thi lại vào sáng ngày mai 24/03/2012 tại phòng H9.3

Các sinh viên đã vượt qua cuối kỳ được nghỉ môn này(đã kết thúc môn, không phải đi học nữa)

Thầy Thanh.

Leave a Reply