Thông báo dành cho lớp CĐTH9ALT

Hiện nay Thầy đang cập nhật thêm danh sách mới để vào điểm

Do đó sau khi Thầy gửi thông báo về DANH SÁCH MỚI NHẤT thì các em hãy email cho Thầy nếu như vẫn chưa có tên trong danh sách. Nên từ  giờ cho tới khi Thầy cập nhật danh sách mới thì mọi thắc mắc về điểm cũng như  tên của mình tại sao không có trong danh sách là chưa cần thiết.

Chú ý: Sau khi Thầy đã cập nhật danh sách cuối cùng rồi, mà vẫn còn một số sinh viên Nợ học phí hay là lý do nào đó mà Thầy không lấy được tên các em vào danh sách môn học mà các em đang tham gia, thì coi như Thầy hủy toàn bộ kết quả của những em này. Khoa đã thông báo về vấn đề đăng ký học phần, nộp học phí rất lâu rồi, còn nhiều chuyện để làm chứ không phải ngày nào cũng kiểm tra để cập nhật từng người vào danh sách cho các em như  học sinh mẫu giáo. Rất mất thời gian

Thầy Thanh.

Leave a Reply

Your email address will not be published.