Thông báo khẩn tới sinh viên đang học Đồ Án Chuyên Nghành và CĐPTPM

Thông báo khẩn tới sinh viên đang học Đồ Án Chuyên Nghành và Chuyên đề phát triển phần mềm

Hiện nay rất nhiều em không có tên trong danh sách chính thức nên Thầy không thể vào điểm được, các em phải liên hệ với giáo vụ khoa để giải quyết sớm về vấn đề này.

Vì đang thời gian cuối kỳ, nếu như các em không giải quyết sớm những vướng mắc thì Thầy không thể nhập điểm đồng nghĩa với việc kết quả học tập của các em sẽ bị hủy bỏ.

Cụ Thể:

1) Môn đồ án chuyên nghành có tới 14 em đã nội bài cho thầy mà  không có tên trong danh sách chính thức, Thầy có gửi bảng điểm đính kèm, đó là danh sách mới nhất mà Thầy in từ Edu ra, Những em không có tên thì phải gặp giáo vụ khoa để giải quyết.

2) môn chuyên đề phát triển phần mềm, danh sách chính thức hiện nay chỉ có 34 em, Thầy không thể nhập điểm thành phần cho các em còn lại, tức là kết quả sẽ không được công nhận (đa phần nợ học phí).

Thông báo nghỉ học ngày thứ 5 tuần này (22/03/2012) http://duythanhcse.wordpress.com/2012/03/19/thong-bao-ngh%E1%BB%89-h%E1%BB%8Dc-th%E1%BB%A9-5-ngay-22032012/

Leave a Reply

Your email address will not be published.