Thông báo đăng ký tài khoản Assembla – CĐTH9ALT

Hiện nay chỉ có 30 nhóm đăng ký tài khoản Assembla

Những sinh viên nào đang theo học bộ môn Chuyên Đề Phát Triển Phần Mềm mà chưa đăng ký tài khoản Assembla để gửi bài tập cho Thầy thì phải đăng ký gấp. Thầy gia hạn tới ngày 05/03/2012, sau ngày này nếu em nào chưa có tài khoản Assembla thì sẽ bị cấm thi.

Trong 30 nhóm đăng ký thì có nhiều nhóm chưa Accept nhóm, tức là chưa có gửi bài tập các tuần đã học. Yêu cầu các nhóm này phải accept để nộp bài tập. Thầy có chụp hình đính kèm những nhóm có đánh chéo màu đỏ cạnh chữ Member là những nhóm chưa Accept.

Thầy Thanh

Leave a Reply

Your email address will not be published.