One thought on “Điểm thi giữa kỳ Java1”

  1. Lý Phương Thien_CDTH12A
    Thầy ơi , em thách mắc, tại sao đề thi số 4 dễ đến thế , mà tại sao lớp mình lại có nhiều người không qua nổi giữa kỳ .Gỉa sử thầy không ra đề số 4 , mà ra đề số 3 , em dám nói với thầy , chỉ có khoảng 10 người đậu nổi giữa kỳ .
    Theo em nghĩ ở đây không phải là do thầy dạy không hiểu , mà do mấy bạn đó không làm bài tập về nhà nhiều
    Em có ý kiến : Qua chương 7 , phần interface, và phần kế thừa…em thấy có nhiều bạn không bít làm . Thầy có thể giảng lại được không, Có mấy bạn trong lớp em hiểu nhưng không bít viết như thế nào. Thầy có thể viết một bài hoàn chỉnh để tụi em tham khảo được không thầy

Leave a Reply