Thông báo học F# – CDTH9ALT

Thông báo dành cho sinh viên lớp CDTH9ALT

Các em sẽ học môn F# vào 2 sáng chủ nhật : 04/03/2012 và 11/03/2012 phòng X10.5

Yêu cầu các sinh viên in slide bài giảng ra giấy để tiện theo dõi.

thầy Thanh.

ps: học xong F# các em sẽ học AJAX do thầy Minh giảng dạy.

Leave a Reply