Điểm tổng kết thực hành PPLT-TCTH39A-TCTH39E

Thông báo dành cho các lớp TCTH39A nhóm 2 và TCTH 39E nhóm1,3:

Các em vào link bên dưới để xem điểm tổng kết thực hành môn PPLT:

TCTH39A nhóm 2:

http://www.mediafire.com/?nam83n11h874455

TCTH39E nhóm 1:

http://www.mediafire.com/?acw5px6li5ix29u

TCTH39E nhóm 3:

http://www.mediafire.com/?a6suebc6ibcwuo1

Thầy Thanh.