Điểm tổng kết CTDL – NCTH4B

Thông báo dành cho lớp NCTH4B

các em vào link bên dưới để xem điểm tổng kết

http://www.mediafire.com/?9sual4mioqww9il

Tổng số sinh viên lớp NCTH4B : 77 sinh viên

Tổng số sinh viên không đạt : 21

Mọi khiếu nại về điểm học tập sẽ giải quyết trên văn phòng khoa CSE. Hạn chót là 18h ngày 26/11/2011

Sau thời gian này mọi khiếu nại sẽ không được giải quyết.

Thầy Thanh