Thông báo dành cho lớp CĐTH11

Hiện nay Thầy đã load Lab & Đề tài

Lab để đánh giá mức độ chăm chỉ học tập của mỗi sinh viên cũng như khả năng tìm tòi khám phá, nhưng hầu như các em chỉ sao chép của nhau hoặc lấy y nguyên trong MCTS, làm như vậy là không có tốt  -Lần sau có sao chép thì nhớ sửa luôn số trang, đổi luôn font chữ-xáo luôn câu- đổi luôn tên của mình thành Siêu Đại Copy.

Vẫn còn 1 số nhóm chưa nộp đầy đủ (nếu không nộp sẽ hưởng 0 điểm đồng nghĩa với bị Cấm Thi lý thuyết cuối kỳ):

1) Nhóm 3 không có đề tài – không có lab

Nguyễn Thanh Quang
Phan Phủ Hiển
Huỳnh Thanh Tuấn

2)Nhóm 9 có đề tài ko có lab- chỉ có 1 người gửi riêng

3)Nhóm 15 Chi hòa – phúc thiện có đề tài – ko có Lab

Cập nhật thêm 1 số em không có Lab

Trần xuân Bắc

Trần Quang Đức

Phan Phủ Hiển

Hoàng Chi Hòa

Nguyễn Văn Khoa

Vũ Thiên Phú.

Nguyễn Thanh Quang

Phạm Hữu Thảo

Huỳnh Thanh Tuấn

Nguyễn Phúc Thiện

Thầy có kiểm tra Spam vẫn không thấy. các nhóm trên nhớ kiểm tra lại, nếu chưa thì gửi gấp cho Thầy để Thầy chấm bài.

Vì phải chấm nhiều bài của nhiều lớp nên trễ nhất là 12h khuya thứ 5(24/11/2011) tuần này Thầy sẽ up điểm lên blog : Lab, đề tài, Giữa kỳ, cuối kỳ.

Điểm giữa kỳ chỉ lấy lần 1.

Các em chú ý theo dõi.

Thầy Thanh.