Kết quả thi Java Nâng Cao ngày 26-08-2011

Các em vào link bên dưới để xem kết quả thi môn Java Nâng Cao ngày 26-08-2011

26-08-2011-DiemThiJava2_lan1

Đề thi lần 1:

Java2_DeKiemTraCuoiKi_Deso1

Đáp án mẫu đề thi lần 1:

http://www.mediafire.com/?ac1wity151627ml

 

Chú ý dành cho các em thi lần 2:

– Những em nào có điểm chuyên cần và bài tập về nhà <0 thì sẽ được đưa về 0 điểm

– Những em nào có điểm chuyên cần và bài tập về nhà >0 thì vẫn giữ nguyên

– Thời gian và địa điểm thi lần 2 giống như thi lần 1.\

Chúc các em thi lần 2 tốt

Thầy Thanh.