Thông báo lịch thi môn Java nâng cao

Thông báo dành cho các em sinh viên học lại hè tại phòng H9.3:

Lịch thi lần 1 : Thời gian thi bắt đầu lúc 6h30 sáng ngày 26/08/2011 tại phòng H9.3 (thứ 6)

Lịch thi lần 2 : Thời gian thi bắt đầu lúc 6h30 sáng ngày 27/08/2011 tại phòng H9.3  (thứ 7)

Qui chế thi:

– Thời gian làm bài là 120 phút.

– Không sử dụng tài liệu dưới bất kỳ hình thức nào.

– Bị đình chỉ thi nếu vi phạm.

– Vắng thi lần 1 sẽ không được thi lần 2

*Nội dung thi sẽ Focus vào các chương sau: GUI, Collections, JDBC.

*Các em lên mạng coi điểm thi lần 1 & lần 2 vào buổi chiều cùng ngày thi (khoảng 2h có điểm).

Chúc các em làm bài tốt

Thầy Thanh